Wymień stolice obecnych państw Ameryki Łacińskiej, które zostały założone przez kolonizatorów, oraz te, które były dawnymi miastami indiańskimi.

Mapa | 1/18

Wymień stolice obecnych państw Ameryki Łacińskiej, które zostały założone przez kolonizatorów, oraz te, które były dawnymi miastami indiańskimi.

cyt. A. Kucharski, A. Niewęgłowska, Poznać przeszłość 2. Zakres podstawowy, Nowa Era 2020, s. 18.

Stolice założone przez kolonizatorów:
– Hawana,
– Panama,
– Lima,
– Santiago,
– Asuncion.

Stolice, które były dawnymi miastami indiańskimi:
– Bogota,
– Meksyk,
– Quito.
Czytaj dalej Wymień stolice obecnych państw Ameryki Łacińskiej, które zostały założone przez kolonizatorów, oraz te, które były dawnymi miastami indiańskimi.