Wymień powody, które skłoniły Europejczyków do organizowania wypraw odkrywczych.

Ćwiczenia | 1/13

Wymień powody, które skłoniły Europejczyków do organizowania wypraw odkrywczych.

cyt. A. Kucharski, A. Niewęgłowska, Poznać przeszłość 2. Zakres podstawowy, Nowa Era 2020, s. 13.

Co skłoniło Europejczyków do zorganizowania wypraw odkrywczych?
– niedobory złota i srebra w Europie,
– ciekawość świata, która pojawiła się w renesansie (humanizm),
– rozwój techniki żeglarskiej (karaka i karawela),
– rozwój narzędzi nawigacyjnych (astrolabium, busola, kwadrant),
– chęć szerzenia chrześcijaństwa,
– poszukiwanie nowej ziemi dla rozdrobnionej szlachty. Czytaj dalej Wymień powody, które skłoniły Europejczyków do organizowania wypraw odkrywczych.