Wyjaśnij, jaki proces spowodował odsunięcie od władzy Merowingów przez Karolingów.

Karta powtórzeniowa | 5/89

Wyjaśnij, jaki proces spowodował odsunięcie od władzy Merowingów przez Karolingów.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 89.

Czytaj dalej Wyjaśnij, jaki proces spowodował odsunięcie od władzy Merowingów przez Karolingów.