Wyjaśnij, jaki był los miasta i jego mieszkańców po poddaniu się Hiszpanom.

Tekst źródłowy | 2/16

Wyjaśnij, jaki był los miasta i jego mieszkańców po poddaniu się Hiszpanom.

cyt. A. Kucharski, A. Niewęgłowska, Poznać przeszłość 2. Zakres podstawowy, Nowa Era 2020, s. 16.

Czytaj dalej Wyjaśnij, jaki był los miasta i jego mieszkańców po poddaniu się Hiszpanom.