Wyjaśnij, dlaczego wymienione przyrządy nawigacyjne były szczególnie ważne podczas wyprawy w nieznane.

Infografika | 1/11

Wyjaśnij, dlaczego wymienione przyrządy nawigacyjne były szczególnie ważne podczas wyprawy w nieznane.

cyt. A. Kucharski, A. Niewęgłowska, Poznać przeszłość 2. Zakres podstawowy, Nowa Era 2020, s. 11.

Czytaj dalej Wyjaśnij, dlaczego wymienione przyrządy nawigacyjne były szczególnie ważne podczas wyprawy w nieznane.