Wyjaśnij, dlaczego Kolumb zachwalał odkryte przez siebie tereny władcom Hiszpanii.

Tekst źródłowy | 2/9

Wyjaśnij, dlaczego Kolumb zachwalał odkryte przez siebie tereny władcom Hiszpanii.

cyt. A. Kucharski, A. Niewęgłowska, Poznać przeszłość 2. Zakres podstawowy, Nowa Era 2020, s. 9.

Czytaj dalej Wyjaśnij, dlaczego Kolumb zachwalał odkryte przez siebie tereny władcom Hiszpanii.