Wybierając miejsca pod nowe kolonie, Fenicjanie kierowali się przede wszystkim żyznością gleby.

Zadanie 6b/14

Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zakreśl literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.

Wybierając miejsca pod nowe kolonie, Fenicjanie kierowali się przede wszystkim żyznością gleby.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 14.

F
Czytaj dalej Wybierając miejsca pod nowe kolonie, Fenicjanie kierowali się przede wszystkim żyznością gleby.