Wskaż, w którym z tekstów działania podjęte przez króla zostały ocenione bardziej surowo.

Zadanie 2b/103

Zapoznaj się z ilustracją przedstawiającą fragment płaskorzeźby, na której ukazano scenę śmierci biskupa Stanisława, oraz dwoma tekstami źródłowymi, a następnie wykonaj polecenia.

Wskaż, w którym z tekstów działania podjęte przez króla zostały ocenione bardziej surowo.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 103.

Czytaj dalej Wskaż, w którym z tekstów działania podjęte przez króla zostały ocenione bardziej surowo.