Wskaż, które wyprawy w tym samym roku dotarły do brzegów Ameryki Południowej.

Mapa | 2/12

Wskaż, które wyprawy w tym samym roku dotarły do brzegów Ameryki Południowej.

cyt. A. Kucharski, A. Niewęgłowska, Poznać przeszłość 2. Zakres podstawowy, Nowa Era 2020, s. 12.

Czytaj dalej Wskaż, które wyprawy w tym samym roku dotarły do brzegów Ameryki Południowej.