Wskaż, jakie informacje podane w źródle pozwalają przyjąć, że wystawca dokumentu i jego odbiorca zawarli akt komendacji.

Zadanie 2a/82

Zapoznaj się z treścią przywileju wystawionego przez Ludwika Pobożnego, a następnie wykonaj polecenia.

Wskaż, jakie informacje podane w źródle pozwalają przyjąć, że wystawca dokumentu i jego odbiorca zawarli akt komendacji.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 82.

Ludwik Pobożny (wystawca) oraz Jan (odbiorca) zawarli ze sobą akt komendacji, w którym Jan stał się wasalem Ludwika, a ten seniorem dla Jana. Świadczy o tym kilka wyrażeń w tekście źródłowym, np. pewien nasz wasal imieniem Jan (swoją drogą ciekawe, czy nie jest to tytuł, którym Jan mianowany był już wcześniej? – tak może wynikać z umiejscowienia tego przed opisem hołdu lennego [pole do dyskusji z nauczycielem]), złożył w ręce nasze swój hołd (wyraźny argument za uznaniem tego za hołd lenny) oraz wszystko to (…) mają posiadać z naszego nadania niechaj [ich] sądzą i pociągają do świadczeń tenże Jan (…). Ostatnie dwa cytaty wyraźnie wskazują na to, że dokument opisuje stosunek lenny pomiędzy Janem a Ludwikiem – Jan otrzymał ziemię z nadania Ludwika oraz przywilej sądzenia w swoich włościach.
Czytaj dalej Wskaż, jakie informacje podane w źródle pozwalają przyjąć, że wystawca dokumentu i jego odbiorca zawarli akt komendacji.