Wpisz we właściwe pola schematu wybrane litery odpowiadające wskazanym wydarzeniom i procesom historycznym, tak by utworzyły one ciąg przyczynowo-skutkowy

Zadanie 1/82

Wpisz we właściwe pola schematu wybrane litery odpowiadające wskazanym wydarzeniom i procesom historycznym, tak by utworzyły one ciąg przyczynowo-skutkowy.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 82.

E. zmniejszanie się roli piechoty i wzrost znaczenia ciężkozbrojnej konnicy
D. szybkie poszerzanie terytorium państwa Franków
nadawanie ziem wojownikom
F. zacieranie się różnic w położeniu chłopów wywodzących się od ludności romańskiej i germańskiej
Czytaj dalej Wpisz we właściwe pola schematu wybrane litery odpowiadające wskazanym wydarzeniom i procesom historycznym, tak by utworzyły one ciąg przyczynowo-skutkowy

Wpisz we właściwe pola schematu litery odpowiadające wskazanym wydarzeniom i procesom historycznym, tak by utworzyły one ciąg przyczynowo-skutkowy.

Zadanie 1/10

Wpisz we właściwe pola schematu litery odpowiadające wskazanym wydarzeniom i procesom historycznym, tak by utworzyły one ciąg przyczynowo-skutkowy.

cyt. K. Panimasz, Poznać przeszłość 2. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2020, s. 10.

↓                           B,  E           ->           D           ->            A           ->           C
Czytaj dalej Wpisz we właściwe pola schematu litery odpowiadające wskazanym wydarzeniom i procesom historycznym, tak by utworzyły one ciąg przyczynowo-skutkowy.

Wpisz we właściwe pola schematu litery odpowiadające wskazanym wydarzeniom i procesom historycznym, tak by utworzyły one ciąg przyczynowo skutkowy.

Zadanie 3/121

Wpisz we właściwe pola schematu litery odpowiadające wskazanym wydarzeniom i procesom historycznym, tak by utworzyły one ciąg przyczynowo skutkowy.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 121.

A, C -> F -> D -> E -> B -> zakładanie nowych osad
Czytaj dalej Wpisz we właściwe pola schematu litery odpowiadające wskazanym wydarzeniom i procesom historycznym, tak by utworzyły one ciąg przyczynowo skutkowy.