We wzniesionym przez Justyniana Wielkiego kościele Hagia Sophia szczególne wrażenie na wiernych wywierały:

Karta powtórzeniowa | 3a/89

Dokończ zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

We wzniesionym przez Justyniana Wielkiego kościele Hagia Sophia szczególne wrażenie na wiernych wywierały:

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 89.

B. monumentalna kopuła i wielobarwne mozaiki, zdobiące wnętrze świątyni
Czytaj dalej We wzniesionym przez Justyniana Wielkiego kościele Hagia Sophia szczególne wrażenie na wiernych wywierały: