W którym wieku Słowianie przybyli na ziemie polskie?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 93

W którym wieku Słowianie przybyli na ziemie polskie?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 93.

Słowianie przybyli na ziemie polskie w VI wieku.