W którym tysiącleciu powstały pierwsze miasta-państwa na Bliskim Wschodzie?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 9

W którym tysiącleciu powstały pierwsze miasta-państwa na Bliskim Wschodzie?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 9.

Pierwsze miasta-państwa na Bliskim Wschodzie powstały w IV tysiącleciu p.n.e.