W którym roku Osmanowie zdobyli stolicę Bizancjum?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 129

W którym roku Osmanowie zdobyli stolicę Bizancjum?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 128.

Osmanowie zdobyli stolicę Bizancjum w 1453 roku.