W którym roku odbyła się koronacja Mieszka II?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 102

W którym roku odbyła się koronacja Mieszka II?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 102.

Koronacja Mieszka II odbyła się w 1025 roku.