W którym roku Henryk V najechał Polskę?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 105

W którym roku Henryk V najechał Polskę?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 105.

Henryk V najechał Polskę w 1109 roku.