W którym roku Bolesław Śmiały koronował się na króla?

Na wyrywki | s. 109

W którym roku Bolesław Śmiały koronował się na króla?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 109.

Bolesław Śmiały koronował się na króla w 1076 roku.