W jakiej z trzech wielkich epok dzielących dzieje starożytnego Egiptu panował faraon Totmes I?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 12

W jakiej z trzech wielkich epok dzielących dzieje starożytnego Egiptu panował faraon Totmes I?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 12.

Faraon Totmes I panował w okresie Nowego Państwa.