Temudżyn odziedziczył tytuł Czyngis-Chana po swoim ojcu.

Zadanie 1c/118

Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zakreśl literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.

Temudżyn odziedziczył tytuł Czyngis-Chana po swoim ojcu.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 118.

FAŁSZ

Czytaj dalej Temudżyn odziedziczył tytuł Czyngis-Chana po swoim ojcu.