Wyjaśnij, jaka zdaniem kronikarza była przyczyna przyjęcia chrztu przez Chlodwiga

Tekst źródłowy | 1/155

Wyjaśnij, jaka zdaniem kronikarza była przyczyna przyjęcia chrztu przez Chlodwiga.

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 155.

Czytaj dalej Wyjaśnij, jaka zdaniem kronikarza była przyczyna przyjęcia chrztu przez Chlodwiga

Wytłumacz, jakie znaczenie ma w relacji wzmianka o „Bogu w Trójcy Świętej”

Tekst źródłowy | 2/155

Wytłumacz, jakie znaczenie ma w relacji wzmianka o „Bogu w Trójcy Świętej”.

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 155.

Czytaj dalej Wytłumacz, jakie znaczenie ma w relacji wzmianka o „Bogu w Trójcy Świętej”

Wymień plemiona i państwa, które utraciły swoje tereny na rzecz Franków

Mapa | 1/156

Wymień plemiona i państwa, które utraciły swoje tereny na rzecz Franków.

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 156.

Państwa:
– Austrazja,
– Neustria,
– Akwitania,
– Burgundia,
– Gaskonia,
– Septygonia,
– Prowansja.

 

Plemiona:
– Fryzowie,
– Bawarowie,
– Alamanowie,
– Turyngowie,
– Baskowie.
Czytaj dalej Wymień plemiona i państwa, które utraciły swoje tereny na rzecz Franków

Wyjaśnij, na terenie których współczesnych krajów europejskich w średniowieczu rozciągało się państwo Franków

Mapa | 2/156

Wyjaśnij, na terenie których współczesnych krajów europejskich w średniowieczu rozciągało się państwo Franków.

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 156.

Średniowieczne państwo Franków (w poł. VIII w.) rozciągało się na terytoriach następujących współczesnych państw:
– Niderlandy,
– Belgia,
– Luksemburg,
– Francja,
– Niemcy,
– Szwajcaria,
– Austria,
– Włochy,
– Hiszpania.
Czytaj dalej Wyjaśnij, na terenie których współczesnych krajów europejskich w średniowieczu rozciągało się państwo Franków

Jakie znaczenie dla Arabów, a jakie dla Franków miała bitwa pod Poitiers?

Warto wiedzieć | s. 157

Jakie znaczenie dla Arabów, a jakie dla Franków miała bitwa pod Poitiers?

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 157.

Czytaj dalej Jakie znaczenie dla Arabów, a jakie dla Franków miała bitwa pod Poitiers?

Jakie korzyści przynieść miało papiestwu wystawienie wspomnianego dokumentu?

Warto wiedzieć | s. 158

Jakie korzyści przynieść miało papiestwu wystawienie wspomnianego dokumentu?

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 158.

Czytaj dalej Jakie korzyści przynieść miało papiestwu wystawienie wspomnianego dokumentu?

Wymień plemiona barbarzyńskie, które założyły swoje państwa na gruzach cesarstwa zachodniorzymskiego

Ćwiczenia | 1/158

Wymień plemiona barbarzyńskie, które założyły swoje państwa na gruzach cesarstwa zachodniorzymskiego.

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 158.

Na gruzach cesarstwa zachodniorzymskiego powstały następujące państwa:
– Królestwo Franków,
– Królestwo Longobardów,
– Królestwo Wizygotów,
– Królestwa Anglosaskie,
– Królestwo Wandalów.
Czytaj dalej Wymień plemiona barbarzyńskie, które założyły swoje państwa na gruzach cesarstwa zachodniorzymskiego

Oceń, jaki wpływ na dalsze losy Franków miał chrzest Chlodwiga

Ćwiczenia | 2/158

Oceń, jaki wpływ na dalsze losy Franków miał chrzest Chlodwiga.

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 158.

Czytaj dalej Oceń, jaki wpływ na dalsze losy Franków miał chrzest Chlodwiga

Wyjaśnij, jakie znaczenie miał dla Pepina Krótkiego jego sojusz z papiestwem

Ćwiczenia | 3/158

Wyjaśnij, jakie znaczenie miał dla Pepina Krótkiego jego sojusz z papiestwem.

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 158.

Czytaj dalej Wyjaśnij, jakie znaczenie miał dla Pepina Krótkiego jego sojusz z papiestwem