Spośród wymienionych postaci wybierz dwie, które były związane z pierwszym okresem chrystianizacji państwa Piastów, i wyjaśnij jaką rolę odegrały one w tym procesie.

Zadanie 2/110

Spośród wymienionych postaci wybierz dwie, które były związane z pierwszym okresem chrystianizacji państwa Piastów, i wyjaśnij jaką rolę odegrały one w tym procesie.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 110.

1. Dąbrówka – jako chrześcijańska żona świeżo nawróconego poganina dbała o pielęgnowanie wiary u swego męża;
2. Bp Jordan – pierwszy biskup na ziemiach polskich, tworzył od podstaw hierarchię kościelną.
Czytaj dalej Spośród wymienionych postaci wybierz dwie, które były związane z pierwszym okresem chrystianizacji państwa Piastów, i wyjaśnij jaką rolę odegrały one w tym procesie.