Scharakteryzuj bogactwa wyspy odkrytej przez Kolumba.

Tekst źródłowy | 1/9

Scharakteryzuj bogactwa wyspy odkrytej przez Kolumba.

cyt. A. Kucharski, A. Niewęgłowska, Poznać przeszłość 2. Zakres podstawowy, Nowa Era 2020, s. 9.

Wyspa odkryta przez Krzysztofa Kolumba była bogata w kopalnie złota i innych metali, żyzne ziemie oraz liczne porty morskie. Miejscowa ludność wyglądem i budową przypominała Europejczyków, lecz nie nosiła żadnych ubrań. Nie znała także żelaza ani stali, nie miała więc broni podobnej do europejskiej. 
Czytaj dalej Scharakteryzuj bogactwa wyspy odkrytej przez Kolumba.