Rozstrzygnij, która z przedstawionych w tekstach A i B wersji opowieści została ukazana na płaskorzeźbie. Uzasadnij odpowiedź.

Zadanie 2a/103

Zapoznaj się z ilustracją przedstawiającą fragment płaskorzeźby, na której ukazano scenę śmierci biskupa Stanisława, oraz dwoma tekstami źródłowymi, a następnie wykonaj polecenia.

Rozstrzygnij, która z przedstawionych w tekstach A i B wersji opowieści została ukazana na płaskorzeźbie. Uzasadnij odpowiedź.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 103.

Czytaj dalej Rozstrzygnij, która z przedstawionych w tekstach A i B wersji opowieści została ukazana na płaskorzeźbie. Uzasadnij odpowiedź.