Rozstrzygnij, czy przytoczony fragment pozwala określić, w jaki sposób autor tekstu oceniał te zmiany. Uzasadnij odpowiedź

Zadanie 4b/116

Zapoznaj się z tekstem źródłowym, a następnie wykonaj polecenia.

Rozstrzygnij, czy przytoczony fragment pozwala określić, w jaki sposób autor tekstu oceniał te zmiany. Uzasadnij odpowiedź.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 116.

Czytaj dalej Rozstrzygnij, czy przytoczony fragment pozwala określić, w jaki sposób autor tekstu oceniał te zmiany. Uzasadnij odpowiedź