Rozstrzygnij, czy przytoczona relacja pozwala określić, w jaki sposób jej autor oceniał działania Hiszpanów w Ameryce. Uzasadnij odpowiedź.

Zadanie 2b/7

Zapoznaj się z tekstem źródłowym, a następnie wykonaj polecenia.

Rozstrzygnij, czy przytoczona relacja pozwala określić, w jaki sposób jej autor oceniał działania Hiszpanów w Ameryce. Uzasadnij odpowiedź.

cyt. K. Panimasz, Poznać przeszłość 2. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2020, s. 7.

Czytaj dalej Rozstrzygnij, czy przytoczona relacja pozwala określić, w jaki sposób jej autor oceniał działania Hiszpanów w Ameryce. Uzasadnij odpowiedź.