Rozstrzygnij, czy opisywana „koronacja” czyniła z Bolesława władcę równego Ottonowi.

Zadanie 3b/97

Zapoznaj się z fragmentem kroniki Galla Anonima, a następnie wykonaj polecenia.

Rozstrzygnij, czy opisywana „koronacja” czyniła z Bolesława władcę równego Ottonowi.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 97.

Czytaj dalej Rozstrzygnij, czy opisywana „koronacja” czyniła z Bolesława władcę równego Ottonowi.