Przedstawiane przez kronikarza rozmowy odbywały się w okresie, gdy Rycheza była już wdową.

Zadanie 5b.2/101

Zapoznaj się z tablicą genealogiczną i tekstem źródłowym, a następnie wykonaj polecenia.
Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zakreśl literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a F” – przy fałszywych.

Przedstawiane przez kronikarza rozmowy odbywały się w okresie, gdy Rycheza była już wdową.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 101.

Prawda
Czytaj dalej Przedstawiane przez kronikarza rozmowy odbywały się w okresie, gdy Rycheza była już wdową.