Przedstaw przebieg wybranej wyprawy z okresu wielkich odkryć geograficznych.

Ćwiczenia | 2/13

Przedstaw przebieg wybranej wyprawy z okresu wielkich odkryć geograficznych.

cyt. A. Kucharski, A. Niewęgłowska, Poznać przeszłość 2. Zakres podstawowy, Nowa Era 2020, s. 13.

Czytaj dalej Przedstaw przebieg wybranej wyprawy z okresu wielkich odkryć geograficznych.