Przedstaw etapy hiszpańskich i portugalskich podbojów kolonialnych.

Ćwiczenia | 1/21

Przedstaw etapy hiszpańskich i portugalskich podbojów kolonialnych.

cyt. A. Kucharski, A. Niewęgłowska, Poznać przeszłość 2. Zakres podstawowy, Nowa Era 2020, s. 21.

Etapy hiszpańskich podbojów kolonialnych:
1) odkrycie Ameryki przez Kolumba w 1492 roku i kolejne wyprawy eksploracyjne,
2) podbój państwa Azteków (tereny dzisiejszego Meksyku) przez Hernána Cortésa i jego oddział (1519-1521),
3) podbój państwa Inków (południowoamerykańskie Andy) przez Francisco Pizarro oraz jego załogę (1530-1533).
Etapy portugalskich podbojów kolonialnych:
1) po odkryciu morskiej drogi do Indii przez Vasco da Gamę w 1498 roku Portugalczycy rozpoczęli zakładanie faktorii handlowych wzdłuż zachodniego wybrzeża Afryki,
2) po pokonaniu floty arabskiej rozpoczęli zakładanie podobnych faktorii w obrębie basenu Oceanu Indyjskiego – w Indiach, Chinach, a nawet dalej – w Japonii,
3) w 1500 r. Pedro Cabral odkrył wybrzeża Brazylii, która została przez Portugalczyków zdobyta w połowie XVI wieku.