Przeczytaj podane fragmenty Biblii, a następnie przyporządkuj im imiona przedstawionych w nich postaci, wpisując w tabeli właściwe litery.

Zadanie 2/13

Przeczytaj podane fragmenty Biblii, a następnie przyporządkuj im imiona przedstawionych w nich postaci, wpisując w tabeli właściwe litery.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 13.

1. Dawid
2. Mojżesz
3. Abraham
4. Salomon
Czytaj dalej Przeczytaj podane fragmenty Biblii, a następnie przyporządkuj im imiona przedstawionych w nich postaci, wpisując w tabeli właściwe litery.