Przyporządkuj wskazanym datom wybrane sformułowania dotyczące ówczesnych mieszkańców ziem polskich i ich osiągnięć, a następnie wpisz je w odpowiednich miejscach.

Zadanie 1/91

Przyporządkuj wskazanym datom wybrane sformułowania dotyczące ówczesnych mieszkańców ziem polskich i ich osiągnięć, a następnie wpisz je w odpowiednich miejscach.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 91.

12 tys. lat temu 5,5 tys. lat temu 3,5 tys. lat temu
Homo sapiens Homo sapiens Homo sapiens
koczowniczy tryb życia uprawa roli narzędzia z brązu
narzędzia kamienne gospodarka wypaleniskowa kultura łużycka
Czytaj dalej Przyporządkuj wskazanym datom wybrane sformułowania dotyczące ówczesnych mieszkańców ziem polskich i ich osiągnięć, a następnie wpisz je w odpowiednich miejscach.

Wyjaśnij, na podstawie jakich danych archeolodzy wyodrębniają poszczególne kultury archeologiczne.

Zadanie 2/91

Wyjaśnij, na podstawie jakich danych archeolodzy wyodrębniają poszczególne kultury archeologiczne.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 91.

Czytaj dalej Wyjaśnij, na podstawie jakich danych archeolodzy wyodrębniają poszczególne kultury archeologiczne.

Podaj charakterystyczne cechy zabudowy osady w Biskupinie.

Zadanie 3/91

Podaj charakterystyczne cechy zabudowy osady w Biskupinie.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 91.

Czytaj dalej Podaj charakterystyczne cechy zabudowy osady w Biskupinie.

Oznacz na mapie podane plemiona. Wstaw odpowiednie litery we właściwych miejscach.

Zadanie 4/92

Oznacz na mapie podane plemiona. Wstaw odpowiednie litery we właściwych miejscach.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 92.

Wykorzystując mapę zamieszczoną w podręczniku zadanie można rozwiązać oczywiście w minutkę, ale dla leniuszków wstawiam poniżej mapkę z literkami i podpisami plemion.
Czytaj dalej Oznacz na mapie podane plemiona. Wstaw odpowiednie litery we właściwych miejscach.

Wyjaśnij, o jakich ośrodkach politycznych wspomniano w tekście.

Zadanie 5a/92

Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj polecenia.

Wyjaśnij, o jakich ośrodkach politycznych wspomniano w tekście.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 92.

W tekście wspomniane zostały plemiona zamieszkujące ziemie między Wisłą oraz Odrą, a więc Mazowszanie, Polanie, Goplanie, Wiślanie, Pomorzanie oraz plemiona śląskie.
P.S.
Ośrodek polityczny można rozwinąć jako ośrodek władzy politycznej, czyli jakaś forma organizacji, w tym wypadku na poziomie plemiennym.
Czytaj dalej Wyjaśnij, o jakich ośrodkach politycznych wspomniano w tekście.

Wyjaśnij, jaki czynnik według autora zadecydował o tym, że drugi etap ekspansji Słowian jest nam lepiej znany niż pierwszy.

Zadanie 5b/92

Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj polecenia.

Wyjaśnij, jaki czynnik według autora zadecydował o tym, że drugi etap ekspansji Słowian jest nam lepiej znany niż pierwszy.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 92.

Czytaj dalej Wyjaśnij, jaki czynnik według autora zadecydował o tym, że drugi etap ekspansji Słowian jest nam lepiej znany niż pierwszy.

Jaki gatunek praludzi jako pierwszy osiedlał się na ziemiach polskich?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 93

Jaki gatunek praludzi jako pierwszy osiedlał się na ziemiach polskich?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 93.

Najstarsze ślady życia na ziemiach polskich pozostawił po sobie Homo erectus (ok. 500 tys. lat temu).

Kiedy na ziemiach polskich pojawili się przedstawiciele Homo sapiens?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 93

Kiedy na ziemiach polskich pojawili się przedstawiciele Homo sapiens?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 93.

Przedstawiciele Homo sapiens pojawili się na ziemiach polskich około 12 tys. lat temu (10 tys. lat p.n.e.).

Kiedy na ziemiach polskich zaczęła rozwijać się kultura łużycka?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 93

Kiedy na ziemiach polskich zaczęła rozwijać się kultura łużycka?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 93.

Kultura łużycka na ziemiach polskich zaczęła rozwijać się około 1500 roku p.n.e.

Gdzie i kiedy powstała największa znana osada kultury łużyckiej?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 93

Gdzie i kiedy powstała największa znana osada kultury łużyckiej?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 93.

Największa znana osada kultury łużyckiej powstała w Biskupinie na przełomie 738 i 737 roku p.n.e.