Jakie skutki dla władców bizantyjskich miał nadmierny wzrost znaczenia stronnictw kibiców?

Warto wiedzieć | s. 141

Jakie skutki dla władców bizantyjskich miał nadmierny wzrost znaczenia stronnictw kibiców?

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 141.

Czytaj dalej Jakie skutki dla władców bizantyjskich miał nadmierny wzrost znaczenia stronnictw kibiców?

Wymień najważniejsze budowle średniowiecznego Konstantynopola

Infografika | 1/143

Wymień najważniejsze budowle średniowiecznego Konstantynopola.

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 143.

W średniowiecznym Konstantynopolu najważniejsze budynki to:
Hagia Sophia (Kościół Mądrości Bożej) – najważniejsza świątynia w Cesarstwie Bizantyjskim, miejsce koronacji cesarzy,
– Złota Brama – główna brama wjazdowa do miasta,
– Forum Konstantyna – najstarszy plac w mieście,
– Wielki Pałac oraz Pałac Cesarski Blachara – siedziba cesarzy,
– Mury Teodozjusza – ogromne fortyfikacje chroniące Konstantynopol od strony lądu,
– Akwedukt Walensa – doprowadzał wodę do miasta,
– Hipodrom – miejsce rozrywki mieszkańców miasta,
– Galata – umocniona osada, broniąca dostępu do Konstantynopola od strony morza.
Czytaj dalej Wymień najważniejsze budowle średniowiecznego Konstantynopola

Wymień terytoria utracone przez Bizancjum w latach 565–750

Mapa | 1/144

Wymień terytoria utracone przez Bizancjum w latach 565–750.

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 144.

Ziemie utracone przez Cesarstwo Bizantyjskie pomiędzy 565 a 750 rokiem:
a) wschodnie wybrzeże Morza Śródziemnego (tzw. Lewant),
b) wschodnia część Azji Mniejszej,
c) Egipt,
d) północna część Afryki oraz południowa Hiszpania (dawne ziemie kartagińskie),
e) Italia wraz z wyspami: Sardynią, Korsyką oraz Sycylią,
f) Dalmacja.
Czytaj dalej Wymień terytoria utracone przez Bizancjum w latach 565–750

Wskaż, jakie procesy ukształtowały przebieg granic Bizancjum w połowie VIII w.

Mapa | 2/144

Wskaż, jakie procesy ukształtowały przebieg granic Bizancjum w połowie VIII w.

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 144.

Czytaj dalej Wskaż, jakie procesy ukształtowały przebieg granic Bizancjum w połowie VIII w.

Jakie skutki dla zachowania stanu kultury bizantyjskiej miały działania ikonoklastów?

Ciekawostka | s. 144

Jakie skutki dla zachowania stanu kultury bizantyjskiej miały działania ikonoklastów?

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 144.

Ikonoklaści, czyli inaczej obrazoburcy to dominujący w VIII i IX wieku nurt w Kościele bizantyjskim. Jego głównym założeniem było niszczeniem ikon, czyli wszelkiego rodzaju sztuki przedstawiającej Jezusa, świętych lub sceny biblijne. Było to spowodowane ideą, że modlitwa do wizerunku Jezusa lub świętych jest sprzeczna z Dekalogiem. Skutkiem tego cywilizacja bizantyjska bezpowrotnie utraciła wiele cennych dzieł sztuki sakralnej, a rozwój przede wszystkim malarstwa został tam na długo zatrzymany.
Czytaj dalej Jakie skutki dla zachowania stanu kultury bizantyjskiej miały działania ikonoklastów?

Wyjaśnij, jaki był cel uporządkowania prawa w cesarstwie

Tekst źródłowy | 1/145

Wyjaśnij, jaki był cel uporządkowania prawa w cesarstwie.

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 145.

Czytaj dalej Wyjaśnij, jaki był cel uporządkowania prawa w cesarstwie

Oceń, jaką rolę w kodyfikacji odegrał cesarz Justynian

Tekst źródłowy | 2/145

Oceń, jaką rolę w kodyfikacji odegrał cesarz Justynian.

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 145.

Czytaj dalej Oceń, jaką rolę w kodyfikacji odegrał cesarz Justynian

Wyjaśnij, dlaczego cesarstwo wschodniorzymskie zostało nazwane bizantyjskim

Ćwiczenia | 1/145

Wyjaśnij, dlaczego cesarstwo wschodniorzymskie zostało nazwane bizantyjskim.

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 145.

Czytaj dalej Wyjaśnij, dlaczego cesarstwo wschodniorzymskie zostało nazwane bizantyjskim

Przedstaw osiągnięcia Justyniana Wielkiego

Ćwiczenia | 2/145

Przedstaw osiągnięcia Justyniana Wielkiego.

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 145.

Czytaj dalej Przedstaw osiągnięcia Justyniana Wielkiego

Wymień charakterystyczne cechy kultury bizantyjskiej

Ćwiczenia | 3/145

Wymień charakterystyczne cechy kultury bizantyjskiej.

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 145.

Cechy charakterystyczne kultury bizantyjskiej:
– głównym motywem sztuki bizantyjskiej było chrześcijaństwo, tworzono ikony (przedstawiano postaci świętych oraz Jezusa Chrystusa),
– również architektura nawiązywała do religii – najsłynniejsza budowla z czasów Justyniana to odrestaurowana Hagia Sophia, Kościół Mądrości Bożej,
– najważniejszą postacią w Cesarstwie Bizantyjskim pozostawał cesarz, stąd jego wizerunki oraz barwy (złoto i purpura) pojawiają się w sztuce równie często, co motywy religijne,
– rozwój nauki, w tym piśmiennictwa (liczne kroniki) oraz prawa (Kodeks Justyniana).
Czytaj dalej Wymień charakterystyczne cechy kultury bizantyjskiej