Porównaj przytoczoną relację z informacjami z podręcznika i oceń jej wiarygodność.

Zadanie 2c/118

Zapoznaj się z tekstem źródłowym, a następnie wykonaj polecenia.

Porównaj przytoczoną relację z informacjami z podręcznika i oceń jej wiarygodność.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 118.

Czytaj dalej Porównaj przytoczoną relację z informacjami z podręcznika i oceń jej wiarygodność.