Podział na rycerstwo i ludność zależną w państwie Franków wywodził się bezpośrednio z wcześniejszego podziału na ludność germańską i romańską.

Karta powtórzeniowa | 9.1/89

Rozstrzygnij czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zakreśl literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.

Podział na rycerstwo i ludność zależną w państwie Franków wywodził się bezpośrednio z wcześniejszego podziału na ludność germańską i romańską.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 89.

FAŁSZ
Pochodzenie nie miało bezpośredniego wpływu na status posiadany przez ludność w państwie Franków – germańscy najeźdźcy dążyli do asymilacji z miejscową ludnością romańską, czego dowodem może być język francuski, oparty na łacinie, a nie języku używanym przez Germanów.