Podaj nazwy krain, które leżały na terenie Żyznego Półksiężyca.

Mapa | 1/16

Podaj nazwy krain, które leżały na terenie Żyznego Półksiężyca.

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 16.

Na terenie Żyznego Półksiężyca leżały następujące krainy:
– Egipt,
– Fenicja,
– Izrael,
– Babilonia,
– Elam,
– Mitanni,
– Asyria.
Czytaj dalej Podaj nazwy krain, które leżały na terenie Żyznego Półksiężyca.