Podaj, z jakiej perspektywy została napisana przytoczona relacja. Uzasadnij odpowiedź.

Zadanie 2a/115

Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj polecenia.

Podaj, z jakiej perspektywy została napisana przytoczona relacja. Uzasadnij odpowiedź.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 115.

Przytoczona relacja została napisana z perspektywy krzyżowców, a świadczy o tym odnoszenie się do mieszkańców miasta mianem Saracenów.

Czytaj dalej Podaj, z jakiej perspektywy została napisana przytoczona relacja. Uzasadnij odpowiedź.