Podaj, na jakie czynniki, które zadecydowały o powodzeniu hiszpańskiego podboju Ameryki, zwrócił uwagę autor tekstu.

Zadanie 2a/7

Zapoznaj się z tekstem źródłowym, a następnie wykonaj polecenia.

Podaj, na jakie czynniki, które zadecydowały o powodzeniu hiszpańskiego podboju Ameryki, zwrócił uwagę autor tekstu.

cyt. K. Panimasz, Poznać przeszłość 2. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2020, s. 7.

Czytaj dalej Podaj, na jakie czynniki, które zadecydowały o powodzeniu hiszpańskiego podboju Ameryki, zwrócił uwagę autor tekstu.