Podaj, które kontynenty znalazły się w strefie wpływów Portugalii, a które – Hiszpanii.

Mapa | 1/12

Podaj, które kontynenty znalazły się w strefie wpływów Portugalii, a które – Hiszpanii.

cyt. A. Kucharski, A. Niewęgłowska, Poznać przeszłość 2. Zakres podstawowy, Nowa Era 2020, s. 12.

Czytaj dalej Podaj, które kontynenty znalazły się w strefie wpływów Portugalii, a które – Hiszpanii.