Podaj, jakie reformy doprowadziły do przemian określanych jako renesans karoliński.

Karta powtórzeniowa | 7/89

Podaj, jakie reformy doprowadziły do przemian określanych jako renesans karoliński.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 89.

Czytaj dalej Podaj, jakie reformy doprowadziły do przemian określanych jako renesans karoliński.