Podaj, jakie przemiany związane z nową organizacją państwa i wprowadzeniem chrześcijaństwa budziły niezadowolenie wskazanych grup mieszkańców państwa Piastów.

Zadanie 3/100

Podaj, jakie przemiany związane z nową organizacją państwa i wprowadzeniem chrześcijaństwa budziły niezadowolenie wskazanych grup mieszkańców państwa Piastów.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 100.

Czytaj dalej Podaj, jakie przemiany związane z nową organizacją państwa i wprowadzeniem chrześcijaństwa budziły niezadowolenie wskazanych grup mieszkańców państwa Piastów.