Podaj, jaką rolę w dziejach Franków odegrali wymienieni władcy.

Karta powtórzeniowa | 4/89

Podaj, jaką rolę w dziejach Franków odegrali wymienieni władcy.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 89.

Karol Młot – dowódca w wygranej bitwie pod Poitiers (732), która zatrzymała ekspansję Arabów w Europie na Pirenejach; 
Pepin Krótki – syn Karola Młota, wykorzystując pozycję zdobytą przez ojca, w 751 r. zdetronizował Merowingów i ogłosił się królem Franków.
Czytaj dalej Podaj, jaką rolę w dziejach Franków odegrali wymienieni władcy.