Pierwotne siedziby Słowian znajdowały się pomiędzy rzekami:

Zadanie 1/85

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Pierwotne siedziby Słowian znajdowały się pomiędzy rzekami:

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 85.

D. Bugiem i Dnieprem
Czytaj dalej Pierwotne siedziby Słowian znajdowały się pomiędzy rzekami:

Przyporządkuj podane niżej narody do odpowiednich grup Słowian. Wpisz wybrane litery we właściwe pola tabeli.

Zadanie 2/85

Przyporządkuj podane niżej narody do odpowiednich grup Słowian. Wpisz wybrane litery we właściwe pola tabeli.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 85.

Słowianie zachodni
Słowianie wschodni
Słowianie południowi
C. Polacy
B. Czesi
E. Słowacy
A. Chorwaci
D. Serbowie
F. Rosjanie
G. Ukraińcy
Czytaj dalej Przyporządkuj podane niżej narody do odpowiednich grup Słowian. Wpisz wybrane litery we właściwe pola tabeli.

Podaj, na jakie aspekty funkcjonowania społeczności Słowian zwrócił uwagę Prokopiusz.

Zadanie 3a/85

Zapoznaj się z fragmentem dzieła Prokopiusza (poł. VI w.), a następnie wykonaj polecenia.

Podaj, na jakie aspekty funkcjonowania społeczności Słowian zwrócił uwagę Prokopiusz.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 85.

Prokopiusz w opisie społeczności Słowian zwrócił uwagę na wiele aspektów funkcjonowania społeczeństwa. Pojawia się tutaj opis systemu rządów (władza wspólnoty), religii (pogaństwo), warunków materialnych, języka oraz fizjonomii mieszkańców.
Czytaj dalej Podaj, na jakie aspekty funkcjonowania społeczności Słowian zwrócił uwagę Prokopiusz.

Rozstrzygnij, czy na podstawie przytoczonego opisu można ocenić, jak intensywne były kontakty pomiędzy Słowianami i Antami i odbiorcami dzieła Prokopiusza.

Zadanie 3b/85

Zapoznaj się z fragmentem dzieła Prokopiusza (poł. VI w.), a następnie wykonaj polecenia.

Rozstrzygnij, czy na podstawie przytoczonego opisu można ocenić, jak intensywne były kontakty pomiędzy Słowianami i Antami i odbiorcami dzieła Prokopiusza.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 85.

Czytaj dalej Rozstrzygnij, czy na podstawie przytoczonego opisu można ocenić, jak intensywne były kontakty pomiędzy Słowianami i Antami i odbiorcami dzieła Prokopiusza.

Wskaż, które z wczesnych państw słowiańskich powstały na skutek działań prowadzonych przez przybyszów z innych kręgów kulturowych i wyjaśnij ich rolę w tym procesie.

Zadanie 4/86

Wskaż, które z wczesnych państw słowiańskich powstały na skutek działań prowadzonych przez przybyszów z innych kręgów kulturowych i wyjaśnij ich rolę w tym procesie.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 86.

Czytaj dalej Wskaż, które z wczesnych państw słowiańskich powstały na skutek działań prowadzonych przez przybyszów z innych kręgów kulturowych i wyjaśnij ich rolę w tym procesie.

Przedstaw, w jaki sposób – według kronikarza – Włodzimierz podjął decyzję o przyjęciu chrztu.

Zadanie 5a/86

Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj polecenia.

Przedstaw, w jaki sposób – według kronikarza – Włodzimierz podjął decyzję o przyjęciu chrztu.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 86.

Włodzimierz nie podjął decyzji samodzielnie – zwołał radę zebraną z bojarów oraz starców, kazał posłom przekazać im swoje spostrzeżenia, a na koniec wprost zapytał jaka jest ich wola. Dopiero sama rada przekazała podjęcie decyzji Włodzimierzowi.
Czytaj dalej Przedstaw, w jaki sposób – według kronikarza – Włodzimierz podjął decyzję o przyjęciu chrztu.

Podaj, jakie argumenty miały przekonać wysłanych przez księcia posłów do zakonu greckiego.

Zadanie 5b/86

Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj polecenia.

Podaj, jakie argumenty miały przekonać wysłanych przez księcia posłów do zakonu greckiego.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 86.

Czytaj dalej Podaj, jakie argumenty miały przekonać wysłanych przez księcia posłów do zakonu greckiego.

Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia związane z dziejami Słowian.

Zadanie 6/86

Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia związane z dziejami Słowian.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 86.

↓                                                            B -> D -> C -> A
Czytaj dalej Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia związane z dziejami Słowian.