Opisz skutki ekspansji Europejczyków w koloniach amerykańskich.

Ćwiczenia | 2/21

Opisz skutki ekspansji Europejczyków w koloniach amerykańskich.

cyt. A. Kucharski, A. Niewęgłowska, Poznać przeszłość 2. Zakres podstawowy, Nowa Era 2020, s. 21.

Czytaj dalej Opisz skutki ekspansji Europejczyków w koloniach amerykańskich.