Opisz, jaki miało przebieg oblężenie stolicy Azteków przez wojska hiszpańskie.

Tekst źródłowy | 1/16

Opisz, jaki miało przebieg oblężenie stolicy Azteków przez wojska hiszpańskie.

cyt. A. Kucharski, A. Niewęgłowska, Poznać przeszłość 2. Zakres podstawowy, Nowa Era 2020, s. 16.

Czytaj dalej Opisz, jaki miało przebieg oblężenie stolicy Azteków przez wojska hiszpańskie.