Określ, w jakim celu powstał każdy z tekstów.

Zadanie 2c/11

Zapoznaj się z tekstami, a następnie wykonaj polecenia.

Określ, w jakim celu powstał każdy z tekstów.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 11.

Czytaj dalej Określ, w jakim celu powstał każdy z tekstów.