Określ, w jakiej kolejności na wskazanych obszarach pojawiali się przedstawiciele Homo sapiens. Wpisz we właściwe kratki na mapie cyfry od 1 do 5.

Zadanie 4a/5

Zapoznaj się z mapą, a następnie wykonaj polecenia.

Określ, w jakiej kolejności na wskazanych obszarach pojawiali się przedstawiciele Homo sapiens. Wpisz we właściwe kratki na mapie cyfry od 1 do 5.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 5.

źródło: https://commons.wikimedia.org
Czytaj dalej Określ, w jakiej kolejności na wskazanych obszarach pojawiali się przedstawiciele Homo sapiens. Wpisz we właściwe kratki na mapie cyfry od 1 do 5.