Określ przedział czasu, w którym powstała każda z map, odnosząc się do dat najważniejszych odkryć geograficznych.

Zadanie 4c/5

Zapoznaj się z dwiema mapami, a następnie wykonaj polecenia.

Określ przedział czasu, w którym powstała każda z map, odnosząc się do dat najważniejszych odkryć geograficznych.

cyt. K. Panimasz, Poznać przeszłość 2. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2020, s. 5.

Mapa A – 1488/1492
Autor mapy zna drogę morską do Indii wokół Afryki, a więc jest to moment po wyprawie Bartolomeo Diaza, ale nie przedstawił Ameryki – musiał więc stworzyć mapę przed pierwszą wyprawą Krzysztofa Kolumba.
Mapa B – 1522/1580
Autor drugiej mapy przedstawił zarys Ameryki oraz wyspy Azji Południowo-Wschodniej, natomiast zrobił to bardzo niedokładnie. Sugeruje to, że autor znał opisy Ziemi sporządzone podczas wyprawy Ferdynanda Magellana z lat 1519-1522, ale przedstawił świat przed wielką wyprawą Francisa Drake’a z lat 1577-1580. W innym wypadku lepiej znałby kształt Ameryk oraz wysp indonezyjskich.