Odszukaj informacje o dwóch innych piramidach wzniesionych przez Indian.

Mapa | s. 15

Odszukaj informacje o dwóch innych piramidach wzniesionych przez Indian.

cyt. A. Kucharski, A. Niewęgłowska, Poznać przeszłość 2. Zakres podstawowy, Nowa Era 2020, s. 15.

Największą na świecie (pod względem objętości) piramidą jest budowla znajdująca się w mieście Cholula (dzisiejszy Meksyk). Świątynia poświęcona bogu Quetzalcoatla powstawała między III w. p.n.e. a IX w. n.e., a jej podstawa ma aż 18 hektarów. W momencie przybycia Hiszpanów do Ameryki piramida zarosła na tyle, że uważano ją za naturalne wzgórze, a Europejczycy na jej szczycie wybudowali kościół.

Piramidy budowali również Indianie w Ameryce Południowej, a przykładem niech będzie Świątynia Słońca oraz Świątynia Księżyca znajdujące się w pobliżu wulkanu Cerro Blanco (Peru) wzniesione przez ludzi z kultury Moche. Większa z budowli – Świątynia Słońca wznosi się na podstawie o wymiarach 345x160m i sięgała prawdopodobnie około 50 metrów. Zbudowana z suszonych cegieł składała się z czterech poziomów, a na jej szczycie znajdowała się świątynia. Świątynia Księżyca siostrzaną budowlą o takim samym kształcie.