Oceń, na ile przytoczone źródła pozwalają odtworzyć faktyczne relacje pomiędzy urzędnikami i mieszkańcami podległych im ziem.

Zadanie 2b/11

Zapoznaj się z tekstami, a następnie wykonaj polecenia.

Oceń, na ile przytoczone źródła pozwalają odtworzyć faktyczne relacje pomiędzy urzędnikami i mieszkańcami podległych im ziem.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 11.

Czytaj dalej Oceń, na ile przytoczone źródła pozwalają odtworzyć faktyczne relacje pomiędzy urzędnikami i mieszkańcami podległych im ziem.